Bitcoin jest opartą na konsensusie siecią, która umożliwia nowy system płatności i zupełnie cyfrowe pieniądze. Jest to pierwsza zdecentralizowana sieć płatności peer-to-peer zasilana przez jej użytkowników, bez władzy centralnej czy pośredników. Z perspektywy użytkownika Bitcoin jest mniej więcej jak internetowa gotówka. Bitcoin może być również postrzegany jako największy z istniejących system oparty na regule potrójnego zapisu (triple entry bookkeeping).

Kto stworzył Bitcoin?

Bitcoin jest pierwszą implementacją idei tzw. „kryptowaluty” opisanej przez Wei Dai w 1998 roku na liście mailingowej cypherpunks i przedstawiającej wizję nowego środka płatniczego, który do kontroli tworzenia pieniądza oraz przeprowadzania transakcji wykorzystywałby zabezpieczenia kryptograficzne, nie zaś władze centralne. Pierwsza specyfikacja Bitcoin opublikowana została w 2009 roku przez Satoshi Nakamoto, który w drugiej połowie 2010 roku opuścił projekt nie ujawniając zbyt wielu informacji o sobie. Od tego czasu nastąpił znaczący rozrost społeczności programistów pracujących nad urzeczywistnieniem idei Bitcoin.

Anonimowość Satoshiego często wywoływała wiele obaw, co spowodowane było przede wszystkim niezrozumieniem otwartej natury Bitcoin. Protokół oraz oprogramowanie Bitcoin są publicznie dostępne, dzięki czemu każdy programista na świecie ma możliwość przejrzenia kodu źródłowego i stworzenia własnej wersji oprogramowania Bitcoin. Wpływ Satoshiego ograniczał się więc do tego, że zmiany, które proponował, były akceptowane przez innych. Zupełnie jak programiści, którzy obecnie kontynuują jego dzieło, nie kontrolował on Bitcoin. Tożsamość wynalazcy Bitcoin jest dziś wobec tego równie istotna, co personalia wynalazcy papieru.

Kto kontroluje sieć Bitcoin?

Nikt nie jest właścicielem sieci Bitcoin, podobnie jak nikt nie posiada technologii obsługującej e-mail. Bitcoin jest kontrolowany przez wszystkich uczestników sieci na świecie. Programiści udoskonalają oprogramowanie, ale nie mogą samodzielnie wymusić zmian w samym protokole, ponieważ wszyscy użytkownicy mogą sami wybrać, jakiego oprogramowania i jakiej wersji użyją. Aby mogli pozostać ze sobą kompatybilni, wszyscy użytkownicy muszą używać oprogramowania podlegającego tym samym zasadom. Bitcoin może działać poprawnie tylko przy pełnej zgodności wśród wszystkich użytkowników. Dlatego też wszyscy użytkownicy i programiści są silnie zmotywowani, aby chronić ten konsens.

Jak działa Bitcoin?

Z perspektywy użytkownika Bitcoin to po prostu mobilna aplikacja lub program komputerowy umożliwiający korzystanie z osobistego portfela Bitcoin w celu wysyłania lub odbierania pieniędzy. Tak działa Bitcoin dla większości użytkowników.

Za kulisami sieć Bitcoin udostępnia publiczną księgę rachunkową, zwaną „łańcuchem blokowym”. Księga ta zawiera każdą transakcję, jaka kiedykolwiek została przetworzona, co umożliwia komputerowi użytkownika weryfikację ważności każdej transakcji. Autentyczność każdej transakcji jest chroniona cyfrowymi podpisami odpowiadającymi adresom wysyłającym, dzięki czemu wszyscy użytkownicy mają pełną kontrolę nad wysyłaniem bitcoinów z ich własnych adresów Bitcoin. Dodatkowo każdy może przetwarzać transakcje, używając mocy obliczeniowej specjalistycznego sprzętu komputerowego. Za tę usługę można zdobywać wynagrodzenie w bitcoinach. Często nazywa się to „kopaniem”. Aby dowiedzieć się więcej o Bitcoin, możesz zapoznać się ze szczegółową stroną oraz z oryginalną publikacją.

Czy Bitcoin rzeczywiście jest używany?

Tak. Coraz więcej firm i osób używa Bitcoin. Dotyczy to tradycyjnych biznesów, jak restauracje, hotele, firmy prawnicze oraz popularnych serwisów internetowych, takich jak Namecheap, WordPress, Reddit i Flattr. Mimo że Bitcoin jest stosunkowo nowym fenomenem, szybko się rozwija. Na dzień 14 sierpnia 2017 wartość wszystkich bitcoinów w obiegu przekroczyła 70 miliardów USD, zaś wartość bitcoinów wymienianych codziennie sięga dziesiątek milionów dolarów.

 

Źródło: bitcoin.org/pl