Start

 

Witaj!

Jestem chrześcijaninem więc jestem przyjacielem Izraela.

Bóg jest z Izraelem, świadczy o tym cała historia i Biblia.

Jezus był w ludzkiej postaci Żydem, apostołowie także.

Maria, matka Jezusa – Żydówka.

Jak więc chrześcijanin może nie być przyjacielem tego narodu.

Wrogowie Izraela – to dzisiaj ci, którzy podważają prawa tego narodu do swej ziemi.

Ponieważ wokół Izraela jest wiele kłamliwych stale powtarzanych insynuacji, zamieszczam poniższy filmik przybliżający prawdę w tym ważnym temacie.

Wspomnij na mnie, o Panie, przez miłość do Twego ludu, przyjdź do mnie i okaż mi swą pomoc! Pozwól mi patrzeć na szczęście wybrańca, cieszyć się radością Twojego ludu i chlubić się razem z dziedzictwem Twoim.”  Psalm 106,4-5